World Uyghur Women's Union / Dunya Uyghur Ayallar Birligi

UYGHURUM
Her qanche özgersimu turmushning pesli
Vijdanliq yashig...hin Uyghurning nesli
Mushaqet aldida tökmigin sen Yash
Chin Insan mushundaq yashaydu esli
Hey Uyghur Insandek yashighin meghrur
Hemmidin üstündur WIJDAN we GHURUR
Yelinip yalwurup yashima hergiz
Diyaring UYGHURSTAN milliting UYGHUR