Nhóm xe đạp Ve chai - Dưỡng sinh

Đạp vì sức khỏe. Là nơi anh em có cùng sở thích đạp xe gặp gỡ nh...au hàng tuần để cùng luyện tập duy trì và cải thiện sức khỏe bản thân.

Với quan điểm “chiếc áo không làm lên thầy tu” nên Nhóm không quan trọng hình thức, xe nào cũng được miễn là xe đạp chạy bằng cơm và nước, trang phục giày dép sao cũng được miễn là đạp được xe. Khuyến khích đội mũ bảo hộ. Chiếc xe chỉ là công cụ để thông qua nó cùng củng cố và cải thiện sức khỏe. Vì vậy tên ve chai cũng phần nào nói nên nét đặc trưng đó của nhóm.