AAS Scholars - University of Sydney

Xin chào các bạn ! Đây là Trang thông tin nhằm chia sẻ và kết nối với các bạn đã và đang học tại Trường Đại học Sydney (University of Sydney) theo chương trình học bổng phát triển Úc - Australia Awards Scholarship hay còn gọi là AAS. Tui mình chào đón tất cả các bạn đã đạt học bổng AAS của Úc, đang chờ offer sang học, và cả những bạn có ý định sẽ nộp học bổng AAS. Bọn mình sẽ giải đáp và hỗ trợ cho các bạn có mong muốn theo học tại đại học Sydney danh giá.
Group cũng mở rộng với sự tham gia của nhiều bạn sinh viên năng động hiện đang theo học tại trường Uni Sydney chứ không gói gọn hoàn toàn là dân AAS.