JESUS SE KRAGVELD

♦♦JESUS SE KRAGVELD IS 5 APRIL 2O12 GESKEP DEUR DIE LEIDING VAN ONS HEILIGE GEES!! ALLE EER AAN HOM WAT VIR MY EN RENSCHE DE FORTIER LAAT BEWEEG HET OM HIERDIE VELD TE KON SKEP!!

♦HIERDIE IS 'N BLAD UITSLUITLIK VIR GEBEDE VIR SIEKTES, NOOD EN
KRISISSE, WERKS- EN HUISLIKE OMSTANDIGHEDE. ADMINS SAL LEIDING NEEM EN INTREE BY ONS VADER VIR DIE VERSOEKE. ELKEEN WAT VOEL HUL WIL GRAAG SAAMBID, IS BAIE WELKOM!

♦'N GROEP ADMINS IS AANGESTEL EN HUL OPDRAG SAL WEES:-
OM DIE HEILIGE GEES SE LEIDING TE AANVAAR;
OM VERSOEKE TE PLAAS EN LEIDING TE NEEM DAARIN OM IN TE TREE EN OM ALLE NEGATIWITEIT TE VERWYDER. OM TE OPEN EN AF TE SLUIT WANNEER DIT VAN JOU VERWAG WORD;
OM KRAGVELD IN KENNIS TE STEL BY DIE BESTUUR AS JY MET VAKANSIE SOU GAAN OF BEPAALDE TYD AFWESIG SAL WEES.

♦DIE ADMINS:

DIE ADMINS IS SOOS VOLG:

DAAN ANDRIES DE KLERK;
PASTOOR HANNELIE HODGKINSON;
PASTOOR KEN A WILLIAMS
ELIZE TUCK;
CHRISTINE M. BREYTENBACH;
CHRISTINE BOTHA;
ISAMIEN LUZMORE;
SANTJIE FUNGA;
JOYCE VAN DER MERWE;
MARGIE ACKERMAN;
ANITA C VOSHOL;
RIETHA HERBST;
TRUDY LABUSCHAGNE;
YVONNE HENECKE;
LENIE JACOBS;
MARIANA NELL;
JAQUES ANKER;
SANNIE BEUKES;
RINA SNELLING;
JOEY VAN STRATEN;
THEA PORTER;
ORGIE BADENHORST;
BELINDA MEYER;
HETTIE VD MERWE;
DESIA VDNEST BOTHA;
MARTHA GRUNEWALD;
TIENIE LABUSCHAGNE'
VILLA SLABBERT.

♦KRAGVELD HET GROOT UITGEBREI EN AS GEVOLG VAN VELE BERADINGS WAT EK OOK BOONOP MOET HANTEER, MOES EK TWEE MENSE AANSTEL WAT VIR MY KAN HELP OM KRAGVELD TE BESTUUR.
♦KRAGVELD ADMINS WORD VERSOEK OM ASB. ELKE KOMMENTAAR TE MERK SOVER DIT MOONTLIK IS.
DIE VELD HET GROOT GEGROEI EN BAIE INSETTE WORD
GELEWER. ONS KAN ONGELUKKIG NIE BY ELKE INSET
KOMMENTAAR LEWER NIE.

♦KRAGVELD SE BESTUURSKANDIDATE:
ANNATJIE DWINGER;
HEIDI SWART VANDENHEEVER;
VILLA SLABBERT;
SANTJIE FUNGA.

♦HULLE IS DAAR OM KLAGTES AAN TE HOOR SAAM MET MY EN OM ORDE TE HOU OP DIE VELD WAAR JESUS NR. 1 IS VIR ONS!!
EK VRA DAN OM NIE DUBBEL PLASINGS TE DOEN OP KRAGVELD EN SPREEKKAMER NIE, ASB. AANGESIEN DIE HEEL MEESTE MENSE OP KRAGVELD EN OOK BY SPREEKKAMER INGESKAKEL IS. DUBBELPLASINGS IS DUS ONNODIG.
AS DIT MOONTLIK KAN, PROBEER KORT, MAAR KRAGTIGE PLASINGS LEWER ASB. AANGESIEN SO 'N VELD BAIE LEESSTOF HET EN ALMAL HET NIE DIE TYD OM LANG INSETTE TE LEES NIE. MAAR WEER EENS: LAAT DIE HEILIGE GEES ELKEEN LEI IN ELKE INSET. AS DIT VERG OM LANK TE WEES, DAN AANVAAR ONS DIT!!

♦♦SANTJIE FUNGA:
SANTJIE REËL VIR ELKE ADMIN OM TE OPEN EN AF TE SLUIT. ONS KAN NIE ONS DAG BEGIN SONDER GOD NIE EN OOK NIE GAAN SLAAP WAAR GOD NIE GEKEN WORD NIE. AS 'N ADMIN NIE KAN OPEN EN AFSLUIT VIR DIE SPESIFIEKE DAG NIE, KONTAK BETYDS VIR SANTJIE, ASB. SODAT DAAR REËLINGS GETREF WORD OM TE OPEN.

♦VERDER, NAMENS KRAGVELD, ADMINS, BESTUUR EN MYSELF, BEGEER ONS VIR ELKEEN 'N KRAGTIGE WEDLOOP IN JESUS NAAM EN BID ONS VIR JOU SIELSALIGHEID, SOWEL VIR ONS EIE!! SHALOM!! EMMANUEL!!!