Cùng làm bài tập ngữ pháp tiếng anh

Nơi dành cho các bạn trau dồi và học hỏi thêm kiến thức về ngữ p...háp tiếng anh.
Các bạn có thể hỏi han, chia sẻ bài tập, kiến thức và kinh nghiệm học tiếng anh ở group này :)
Lưu ý: Chúng tôi không làm giùm bài tập cho các bạn mà chỉ hướng dẫn cách làm và giải thích cho các bạn có thể tự làm được.

P/s: Những bài post quảng cáo sản phẩm, quảng cáo group hoặc page khác sẽ không được approve nhé!
Thành viên nào vô group chỉ nhằm những mục đích trên thì nên rời khỏi group, mục đích group là chia sẻ giúp đỡ thuần túy chứ không có lợi dụng sự chia sẻ kiến thức mà quảng cáo group hay page khác.
Trừ khi có thành viên cần giúp đỡ với nội dụng cụ thể mà bạn biết page đó hay group đó có thông tin cực kì tốt với vấn đề đó thì các bạn dẫn link vào comment nhé!