XSS....Xisbiga Shacabka Somalia

WAA CODKA SHACABKA SOMALIA...People's party of Somalia...XSS is political party made by the people for the people.

XISBIGA XALKA IYO XAQA.