Xuất khẩu lao động - XKLD

Group là nơi để ACE làm XKLD cùng chia sẻ đơn hàng, nguồn lao động, đảm bảo tiến độ kịp thời, giảm khâu trung gian, giúp lao động tiết kiệm chi phí hơn.