Ý Tưởng kinh doanh hay (Hội nhưng người yêu kinh doanh)

Nhằm mục đích kết nối và biết ý tưởng kinh doanh của tất cả mọi ...người thành hiện thực. Nếu bạn nào có 1 ý tưởng hay và có thể áp dụng để kiếm tiền từ ý tưởng đó thì sẽ được mua lại hoặc cùng nhau chia sẽ hợp tác