Зугаатай Залуус

Группын дүрэм
1. Нэг постоо олон дахин давтаж оруулахгүй байх /S...pam/
2. Садар самуун сурталчилсан контент оруулахгүй байх /+18/
3. Шайр болон Лайк гуйсан пост оруулахгүй байх
4 .Сайт болон блог сурталчилсан мэдээний холбоос оруулахгүй байх
5. Оюуны өмчийг хууль бусаар нийтлэхгүй байх

Дүрэм зөрчвөл сануулахгүйгээр бандана./Ban Permanently/