QUEENS PARK RANGERS LAOs FC

ສະຖານະການຂອງທີມ QPR ເລີ່ມຈະຮູ້ສຶກບໍ່ດີເລີຍກັບອາການບາດເຈັັບຂອງນັກເຕະແຕ່ລະຄົນ
1 ກອງຫນ້າ( Chitthakone Kone Oxy "ກອນ") ( ເຈັບກ້າມເນື້້ອ) ຍາວ
2 ກອງກາງ( Deth Kingkaman "ເດດ") ( ເຈັບຂໍຂາ)ລໍຖ້າຄຳຕອບ
3 ປີກ( Young Thammavong "ຢຸງ") ( ເຈັບຫົວເຂົາ)ລໍຖ້າຄຳຕອບ
4 ເຊັນເຕີ( Tee Phengsouvan "ຕີ້") ( ເຈັບຫົວໄລ່)ລໍຖ້າຄຳຕອບ.
T 2/6/2013 @veopadith 18:00pm ຈັງໃດກາຢ່າລືມຕິດຕາມແລະກໍໄປເຊີຍກັນແນ່ເດີ !!!