หาแฟน หาคู่ [ตราด]

จัดสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิง มิได้มีจุดมุ่งหมายจะลวงใคร แบ่งปันค...วามสุขซึ่งกันและกัน เรามาอยู่ด้วยกันก็เพราะมีจุดมุ่งหมายเหมือนกัน เพราะฉนั้นถ้าเข้ามาแล้วก่อกวน ก็จะแบนไม่เลือกหน้าเน้อ