chuyên ngành Marketing - ĐH Mở TPHCM

Tập thể sinh viên chuyên ngành Marketing, không phân biệt các lớp hay khóa học, chỉ cần bạn quan tâm là có thể vào để cùng trao đổi, hỗ trợ nhau.

Tất cả các bạn đều có thể mời và chấp nhận bạn bè vào nhóm.

Khoa QTKD: https://www.facebook.com/groups/171240312886086/