5 сая болон түүнээс доош үнэтэй машин авна зарна.

Зөвхөн 5 сая төгрөгөөс (5.000.000₮) доош үнэтэй автомашин зарах ...болон авах групп

5 саяас доош биш машин болон бусад зарын шинжтэй постыг устгаж гишүүнийг грүпээс гаргах болохыг анхаарна уу !!!