Ведийн соёл

Ведийн соёл бол хүн төрөлхтний анхдагч, мөнхийн соёл иргэншил юм.... Хүн ямар нэг шинэ тоног төхөөрөмж, машин техник бүтээлээ гэхэд түүнийг дагалдан хэрэглэгчийн гарын авлага бүтээдэг шиг ведүүд нь орчлон ертөнц бүтээгдсэний дараа түүн дээр оршин амьдрах ухамсарт амьд бодгалиудад орчлон дэлхийтэйгээ хэрхэн зөв зохистой зохицон амьдрах, эцэст нь хэрхэн түүнээс ангижрах, гэгээрэх арга замыг хайрласан судар бичгүүд юм. Энэ группт нэгдсэнээр та энэ бүх мэдлэгийн дээжээс хүртэх боломжтой!